Hotel Nassau Breda

CHOOSE DREAMS OVER SLEEP

Hotel Nassau Breda is een unieke hotelbelevenis op historische katholieke bodem waar vroeger sober geleefd werd. Dit vormt een prachtig contrast met onze luxueuze services en faciliteiten, want wij geloven dat geen gast ongevoelig is voor de onschuldige én schuldige geneugten van het leven. Voor wie alles uit het leven wil halen is slapen een zonde. Onze gasten komen niet naar Hotel Nassau Breda om te slapen, maar om dromen te beleven. Hemelse kamers, een prachtige ambiance, zondige feesten, engelachtige bediening en een culinair heiligdom met de toepasselijke naam ‘Liefdegesticht’. Hotel Nassau Breda is van oorsprong een uitgebreid complex van diverse rijksmonumenten in één van de oudste straten van Breda. Ontdek de historie van deze bijzondere locatie. Hotel Nassau Breda brengt haar gasten continu in verleiding om te genieten van het beste wat het hiernumaals te bieden heeft. U kunt in het hotel zelfs alles opbiechten, maar alleen als u dat zelf wilt. Uw zonden zijn veilig bij ons.

Drie hofhuizen in historisch Breda

De Nieuwstraat is één van de oudste straten van Breda. Al op de oudste plattegronden van Breda, zoals het stratenplan van 1350, komt “De Nieuwe Strate” voor. De Nieuwstraat is hiermee een van de kernstraten in het historische Breda. Achter de Nieuwstraat bevond zich de eerste omwalling van de stad, welke werd voltooid in 1410.

Op dit terrein tussen “De Nieuwe Strate” en de stadsomwalling, welke in handen was van de invloedrijke familie Bruheze, ontstond de locatie voor de bouw van een drietal hofhuizen, waarin adellieden woonden, die allen op hun manier verbonden waren met het nabijgelegen Kasteel van Breda en hun bewoners.

Het eerste huis, Nieuwstraat 21 bleef lang eigendom van de familie Bruheze. Pas bij de doorverkoop in 1539 aan Lambrecht, Heer van Waelwijc, krijgt het huis zijn huidige naam Huis Waelwijk. De naam Bruheze wordt wel verbonden met de middelste hofwoning, nu Nieuwstraat 23, ondanks dat het laatste familielid Bruheze in 1585 vertrekt als eigenaar. Het huidige Huis Bruheze krijgt pas tussen 1820 en 1840 haar huidige bouwvorm.

De meeste historiek gaat uit naar Nieuwstraat 25. Al in 1371 wordt het aldaar gevestigde huis door Jan van Polanen III, Heer van Breda, gekocht. Na enkele generaties van zonen en bastaardzonen vererfde het huis in 1508 aan Adriana van Nassau, die met hofedelman en schout Dirk van Assendelft getrouwd was. Vanaf circa 1530 is Huis Assendelft de naam. Het torentje achter dit huis is nog authentiek, de rest van het huidige pand is midden 16e eeuws.

De orde der Franciscanessen

De verrijzenis van de Neogotische kapel. 

In 1805 wordt Huis Assendelft gekocht door de Parochie van Heilige Anthonius, om er in 1806 een Rooms Katholiek Weeshuis te vestigen. In 1849 vestigt zich de Orde der Franciscanessen in Huis Assendelft, wat zij hernoemden tot “Het Liefdegesticht”. In 1903 begonnen de zusters met de nieuwbouw op het naastgelegen terrein van de voormalige zeepmakerij. Zij laten hier een Neogotische kapel en de bakstenen uitbreiding van het Liefdegesticht verrijzen. In 1934 bouwden de zusters van de Franciscanessen hun imperium verder uit met de aankoop van Huis Bruheze op nummer 23. De laatste uitbreiding vond plaats in 1950, wanneer de zusters ook Huis Waelwijk aankopen en zij het complex haar huidige basisvorm geven.

Bredase historie in ere hersteld

De zusters, die de Nieuwstraat pas in 1991 verlieten, braken al hun panden door. Zo creëerden ze het onmogelijke labyrint dat nog steeds achter de gesloten gevelwand schuilgaat. Na hun vertrek wordt het complex in 1992 bestemd voor studentenhuisvesting en kleine bedrijvigheid. Vanaf 2003 staat dit uit vijf Rijksmonumenten bestaande klooster leeg totdat op 19 augustus 2013 het complex gekocht wordt door de huidige eigenaar. De restauratie begint en Hotel Nassau Breda is officieel geboren op 2 mei 2016.

Een fotoshoot locatie om van te dromen

Regelmatig krijgen wij verzoeken voor fotoshoots. En dat is niet zo heel gek; Hotel Nassau Breda is uniek in zijn soort. Als onderdeel van de Autograph Collection by Marriott noemen we dat niet voor niets Exactly Like Nothing Else. We zijn enorm trots op deze aandacht en verheugd met iedere aanvraag. Toch kunnen we helaas niet iedere aanvraag voor een fotoshoot of videoclip honoreren. De gastbeleving staat bij ons altijd bovenaan. Dat betekent ook dat gasten voldoende rust en privacy verwachten. Wanneer wij denken dat een fotoshoot onze gasten mogelijk in de weg zit, zullen we deze helaas moeten weigeren. Dit geldt ook voor fotoshoots of videoclips die wat ons betreft niet bij onze uitstraling passen.

Voor aanvullende regels en voorwaarden, verwijzen we u graag naar onze brochure.